Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen již v roce 1902 a neustále pracuje.

Kromě dobrovolné činnosti v oblasti požární ochrany se SDH věnuje také požárnímu sportu – v současné době má SDH družstva mužů, žen i dětí.
Členové SDH se pravidelně účastní hasičských soutěží v přilehlých obcích i ve vzdálenějším okolí.
Kromě hasičského sportu se členové věnují drobným pracím v rámci obce – odklízení větví, úklid, společná setkání členů.