Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

První písemná zmínka o obci je z roku 1307. Tehdy se jmenovala Chochansdorf. Pojmenování Kochánov pochází patrně ze jména Kochánov = Kochánov dvůr. Český překlad německého jména znamenal Kochánova ves.

Roku 1440 je doložen jako majitel Zeman Václav z Kochánova, který se zúčastnil čáslavského sjezdu. O 100 let později (roku 1544) je veden Kochánov ve střítežském panství, začátkem 17. století byla ves majetkem jihlavského měšťana Matyáše Slubíka z Kynigšteina a patřila k panství ve Větrném Jeníkově, posléze ji zdědil jeho syn Jiřík. Ve střítežském zboží je obec doložena opět od roku 1654 pod jménem Kochendorff. Od roku 1787 do konce patrimoniální správy je vedena v panství úsobském jako Kochendorff (česky Kochánov). Od roku 1854 do dnešní doby se uvádí již jen jméno Kochánov. Soudním okresem a většinou i politickým okresem (kromě let 1940-1945) patřila obec pod Havlíčkův Brod (dříve Německý Brod).

Jedná se o zemědělskou obec, kde koncem 19. století žilo 171 obyvatel ve 25 usedlostech, ve 20. letech 20. století se počet nepatrně zvýšil na 28 obydlených sídel a 189 obyvatel. Farností ves spadala pod Štoky, nejbližší pošta byla v Úsobí, železniční stanice v Lípě (3 km po silnici) nebo v Radňově na trati Havlíčkův brod– Humpolec.

Společně s Okrouhličkou (Šejdorfem) si postavili v letech 1891-1892 školní budovu v Okrouhličce. Škola zde byla v provozu až do roku 1974.

Uprostřed návsi stojí opravená kaplička, která byla vystavěna v roce 1914 a vysvěcena o sedm let později (roku 1921). Je zasvěcena Narození Panny Marie. V roce 1992 byla opravena na náklady obecního úřadu.

V 70 letech byl Kochánov sloučen s nedalekou střediskovou obcí Lípa. Od roku 1990 má obec opět vlastní obecní úřad. Nově postavená prodejna se smíšeným zbožím byla zrušena v roce 1996, nyní nejnutnější zásobování zajišťuje pojízdná prodejna. Obec leží na trase autobusové linky Havlíčkův brod – Úsobí – Jihlava.

V roce 2007 proběhly oslavy 700 let od založení obce. K této příležitosti byla uspořádána oslava s živou hudbou, bohatým občerstvením a těšila se hojné návštěvnosti.

V dalších letech byl při slavnostním aktu vysvěcen nový prapor a znak obce, který zdobí bramborový květ a lipové listy na modrém pozadí.