Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Kontejnery na tříděný odpad

V obci jsou umístěny dvě sady kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v pravidelných intervalech vyváženy. Kontejnery naleznete na návsi u kapličky a v dolní části obce u novostaveb. Na obou místech je k dispozici kontejner na čiré a barevné sklo, plasty a nápojové kartony, papír a bioodpad.