Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 Současnost

Kochánov (v minulosti německy nazýván Chochansdof) je obec v okrese Havlíčkův Brod, v kraji Vysočina. Tato vesnice se nachází v nadmořské výšce 526 metrů,v oblasti Českomoravské vrchoviny. V současné době je starostou obce pan Ing. Jiří Jůzl.

Zastupitelé obce se dlouhodobě snaží investovat finanční prostředky tak, aby byl co možná nejvice zvýšen komfort obyvatel obce. V minulých letech bylo vybudováno dětské hřiště na návsi a vzhledem ke stavebnímu rozvoji byla jako sportovní hřiště upravena také plocha u novostaveb. Pro své nejmladší obyvatele je také každoročně pořádána oslava začátku prázdnin, kdy jsou pro děti zdarma zajištěny volnočasové aktivity. Dále obec dlouhodobě investuje do infrastruktury, jako například do výstavby vodovodu a kanalizace a budování nových stavebních parcel. V současnosti probíhá zpevňování místních komunikací.

Na návsi obce se nachází kaple, která v minulosti prošla poměrně náročnou rekonstrukcí. U kaple probíhá každoroční slavností mše, a to u příležitosti oslavy poutě (pouť se koná na oslavu svátku narození Panny Marie 8 září, vždy druhou neděli v září). Dále se na návsti nachází hasičská zbrojnice a sídlo obecního úřadu, dětské hřiště, informační tabule a kontejnery pro tříděný odpad. Další kontejnery jsou umístěny u novostaveb na dolním konci obci. Na prostranství návsi jsou také pravidelně přistavovány kontejnery pro odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. U hlavní silnice se dále nachází autobusová zatávka, která zajišťuje spojení do Havlíčkova Brodu a také do Jihlavy.